facebook tracking

The Reflective Engineer- group members Uppsala

*English will follow below*

Är du intresserad av Engineers without borders och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA DIG TILL DEN REFLEKTERANDE INGENJÖREN

Engineers without borders lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss utan några krav på förkunskap. 

Gällande rollen

Vill du vara med och skapa forum för diskussion, reflektion och lärande?

I Den Reflekterande ingenjören (DRI) har vi olika evenemang som gästföreläsningar, seminarium och aktiviteter för att lyfta fram ingenjörsyrkets utmaningar – bl a att utveckla teknik för ett globalt och hållbart samhälle.

Vårt mål är att öka kunskap och engagemang kring ingenjörens roll och uppmuntra till en bredare vy kring vad en ingenjör kan göra med sin utbildning. Tidigare evenemang har exempelvis berört artificiell intelligens, ingenjörer inom politiken och bioekonomi.

Nu söker vi dig som vill vara med att på ett eller annat sätt skapa dessa evenemang. Som del av DRI får du brainstorma och delta i planeringen av events. Om du har en dröm om att skapa en typ av evenemang som inte existerar idag så finns möjlighet att genom DRI skapa ett sådat. Du behöver ingen tidigare erfarenhet. Det räcker med ett intresse för det vi i DRI håller på med.

Sista dag för att ansöka är 4/10 och engagemanget drar sedan igång senast den 13/10 Som för volontärspositioner inom Engineers Without Borders Uppsala så är denna obetald.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

För frågor gällande denna annons kontakta: dri.uppsala@ewb-swe.org

För information om övriga poster, se: volunteer.ewb-swe.org.
-----------

Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR THE REFLECTIVE ENGINEER

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us, without any requirements of prior experience.

Role description

Do you want to be involved in creating a forum for discussion, reflection and learning?

In The Reflective Engineer (DRI) we have different events such as guest lectures, seminars and activities to highlight the challenges engineers face today. This includes developing techniques for a global and sustainable world.

Our aim is to increase knowledge and engagement concerning the role of the engineer and encourage a more diverse view of what an engineer can do with their education. Earlier events have for example dealt with AI, engineers within politics, and bio-economy.

Now we are looking for people who want to be involved in creating these events, including brainstorming and planning. You don’t need any earlier experience just an interest in what we in DRI are doing.

The last day to apply is 4:th of October and the engagement work starts at the latest on the 13:th of October. As with all volunteer positions within Engineers without borders Uppsala, this position is unpaid.

We are looking forward to your application!

For questions regarding this add contact: dri.uppsala@ewb-swe.org For information about other posts, see: volunteer.ewb-swe.org.

---

The information collected when applying to this add will only be stored for the purposes of recruitment, accordingly to our personal data policy. To take part of our personal data policy, please visit our website https://www.ewb-swe.org/person....

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
 • Albin Thureson
 • Alexandra Josefsson
 • Anders Ljungman
 • Aravind S Kumar
 • Axel Eriksson
 • Aynur Toygur
 • Björn Israelsson
 • Caroline Bastholm
 • Daniel Nilsson
 • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor