facebook tracking

Inspire Youth - Group

*English will follow below*


Är du intresserad av Engineers without borders och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA DIG TILL INSPIRERA UNGA - UTSKOTT

Engineers without borders lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss utan några krav på förkunskap. 

Gällande rollen

Inspirera unga jobbar efter en vision om att universitetsstudier bör vara en tänkbar framtid för alla, oavsett vilken socioekonomisk bakgrund en har, eller vilka förebilder som finns i ens omgivning. Inspirera unga jobbar därför för att försöka ge fler ungdomar en positiv bild av både tekniska universitetsutbildningar och naturvetenskap generellt, och för att fler unga ska se universitetsvägen som en möjlig väg att gå.

Som del i utskottet Inspirera unga kommer du vara del i en grupp som tillsammans, idéellt arbetar för att ge ungdomar av olika bakgrund, en positiv bild av naturvetenskap, teknik och tekniska utbildningar. Detta genom att tillsammans med utskottet planera och genomföra aktiviteter för högstadie- och gymnasieelever i Uppsala. Aktiviteterna kan exempelvis vara att hålla roliga, interaktiva föreläsningar, hålla workshops etc, med syftet att inspirera och informera.

Du som söker är gärna driven, kreativ och gillar att arbeta i grupp. Då engagemanget handlar om att nå ut till ungdomar är det viktigt att du känner dig bekväm att tala inför en mindre publik (exempelvis en skolklass). Tidsmässigt ska du vara beredd att lägga någonstans mellan 1-4 timmar/vecka på engagemanget.

Sista dag för att ansöka är 4/10 och engagemanget drar sedan igång senast den 13/10 Som för volontärspositioner inom Engineers without borders Uppsala så är denna obetald.

Vi ser fram emot din ansökan!

För frågor gällande denna annons kontakta: inspirera.uppsala@ewb-swe.org

För information om övriga poster, se: volunteer.ewb-swe.org.Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR Inspire Youth - Group

Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us, without any requirements of prior experience.

Role description

Inspire youth have a vision that technical university studies should be conceivable for everyone, regardless of your socio-economic background, or what role models you might have in your everyday life.

As part of the Inspire youth comity, you will be part of a group that together plans and conducts various activities with the aim of inspiring young people to in the future choose to study technical subjects at the university.

Previously Inspire youth have given lectures and held workshops for different high school classes in Uppsala.

You who wants to be apart of Inspire Youth - group are: driven, creative and a team player. You are comfortable talking in front of a small audience(for example a high school class) and you are willing to spend around 1-4 hours/week.

The last day to apply is 4:th of October and the engagement work starts at the latest on the 13:th of October. As with all volunteer positions within Engineers without borders Uppsala, this position is unpaid.

We are looking forward to your application!

For questions regarding this add contact: inspirera.uppsala@ewb-swe.org

For information about other posts, see: volunteer.ewb-swe.org.


The information collected when applying to this add will only be stored for the purposes of recruitment, accordingly to our personal data policy. To take part of our personal data policy, please visit our website https://www.ewb-swe.org/personaldata/.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
 • Albin Thureson
 • Alexandra Josefsson
 • Anders Ljungman
 • Aravind S Kumar
 • Axel Eriksson
 • Aynur Toygur
 • Björn Israelsson
 • Caroline Bastholm
 • Daniel Nilsson
 • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor