Just nu jobbar jag som innehållsansvarig för vår kära hemsida.

Under verksamhetsåret 2014/2015 var jag aktiv som projektledare för Tanzaniagruppen i Linköping och drev projektet Solar Panel Project vid sidan av mina studier inom teknisk fysik och elektroteknik. Projektet i sig gick ut på att utveckla och implementera ett solcellsdrivet elsystem på ett stort utbildningscentra i Chonyonyo, Tanzania. Solpanelerna producerar elektrisk energi under dagen och laddar upp batterier så att det finns elektricitet att tillgå även under natten. I framtiden är det önskvärt att ansluta systemet till ett eventuellt marknät, något som också förberetts inför. Systemet är tänkt att täcka upp för en stor del av energiförbrukningen samtidigt som en minimal miljöpåverkan eftersträvas, därav solpanelerna.

Mitt arbete som projektledare handlade om att organisera min grupp och delegera uppgifter så att projektet gick framåt samt utvärdera och återkoppla på det som utförs. Jag försökte emellertid hålla ner tidsåtgången för sådana uppgifter så mycket som möjligt för att själv kunna sitta med och hjälpa till med det projektspecifika arbetet vilket innebar att rita kretsscheman, räkna på systemets hållbarhet och funktionsduglighet, utföra riskanalys mm.

Arbetet med Ingenjörer utan gränser har gett mig mycket rent generellt men de saker jag framförallt skulle vilja framhålla är:

Ledarskapsträning
Som projektledare inom Ingenjörer utan gränser får du lära dig vikten av att kunna delegera och organisera ett projektarbete på riktigt.

Improvisationsförmåga
Det spelar ingen roll hur mycket du planerar, nya situationer uppstår hela tiden. Jag har fått lära mig att det är tillåtet att stanna upp och tänka till ordentligt utan att stressa. Det är väldigt sällan ett beslut behöver tas i samma sekund problemet dyker upp. Arbetet med Solar Panel Project har gett mig en verktygslåda för att handskas med oväntade problem.

Områdesspecifik utbildning

El
Just i detta projekt fick jag mycket nya praktiska kunskaper om el som jag inte hade tidigare. Det kändes verkligen som att man jobbade som en ingenjör.

Utlandsarbete
Även om jag själv ännu inte har rest utomlands med något av våra projekt har jag erfarenhet av utlandsprojekten från hemmaplan, då den största tiden av ett projekt bedrivs från Sverige.

Styrelsearbete
Som projektledare satt jag även med i Linköpings lokalgrupps styrelse. Det innebar att jag var med och utformade t.ex. reglementen för lokalgruppen eller hjälpte till att samordna större evenemang som inte enbart hade med mitt eget projekt att göra.

Ett bredare synsätt
Som ingenjör blir du drillad till att lösa problem och tänker inte alltid på vilka konsekvenser ditt handlande har runt omkring dig. Inom Ingenjörer utan gränser ges du en chans att bli en mer holistisk ingenjör.

Att jag valde att söka till Ingenjörer utan gränser kändes som en självklarhet. Som blivande ingenjör söker jag ständigt efter nya problem att lösa så när jag hittade en organisation som löser verkliga problem och dessutom gör något bra för världen kändes det helt rätt.

Sist men absolut inte minst vill jag komma med den gamla klyschan att det är förbannat roligt att jobba inom Ingenjörer utan gränser! Jag har lärt känna en hel drös människor som inte pluggar samma utbildning som jag själv gör och hoppas verkligen att jag har tagit med mig något från det.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
  • Anders Ljungman
  • Aron Fransson
  • Axel Eriksson
  • Aynur Toygur
  • Björn Israelsson
  • Caroline Bastholm
  • Daniel Nilsson
  • Dejan Reluskovski
  • Edwin Kwang
  • Emilia Helander
Teamtailor

Career site by Teamtailor