Jag började engagera mig i Ingenjörer utan gränser år 2014 genom mitt examensarbete i Tanzania som handlade om energisystemet på ett sjukhus. Nu är jag är projektsamordnare i Göteborg och fungerar som länken mellan de olika parter som är involverad i våra projekt med bas i Göteborg. Som projektsamordnare har jag även möten med de andra projektsamordnarna där vi diskuterar de olika projekten som är igång och stämmer av vad som händer i varje projekt.

Vi har även startat upp en grupp för yrkesverksamma i Göteborg där vi vill samla de som på olika sätt vill engagera sig i Ingenjörer utan gränser, men som är klara med studierna. I den gruppen har jag hand om projektteamet som är tänkt för de som vill vara delaktiga i volontärprojekt på olika sätt. Min förhoppning är att vi ska kunna starta upp fler projekt här i Göteborg under året som kommer. För att projekten ska bli väl genomtänkta och ta till vara på all den kunskap som finns behövs engagerade personer. Man kan hjälpa till med allt från tekniska problem, organisation av projekt, diskussion, hitta sponsorer och sprida kunskap om våra projekt eller i själva genomförandet av projekten. Om du har en bra projektidé men behöver stöd med att komma igång eller i genomförandet är det bara att höra av sig eller komma på något av våra möten. 

Jag tycker är att det viktigaste med Ingenjörer utan gränser är att man har roligt tillsammans och strävar mot väl genomtänkta projekt för en hållbar utveckling i såväl Sverige som resten av världen.

mona_norback@hotmail.com

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
  • Albin Thureson
  • Alexandra Josefsson
  • Anders Ljungman
  • Aravind S Kumar
  • Axel Eriksson
  • Aynur Toygur
  • Björn Israelsson
  • Caroline Bastholm
  • Daniel Nilsson
  • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Career site by Teamtailor