Rebecka Jenryd

Rebecka Jenryd

Projektledare Vattentank för skolbespisning och solugnprojektet

Mitt engagemang i Ingenjörer utan gränser började med att jag ledde en uppföljning av ett tidigare projekt där solugnar skulle introduceras i ett flyktingläger i Tunisien. Uppföljning och utvärdering är något som oftast inte uppmärksammas så mycket men för att kunna utveckla och förbättra framtida projekt är det jätteviktigt. Vid första anblicken såg projektet vi skulle utvärdera ut som ett rent misslyckande, men när vi satt oss ner för att bena ut orsakerna till varför resultatet blev som det blev upptäckte vi bra idéer som framtida projekt säkert kan dra nytta av. En väldigt bra tanke var att en lokal scoutgrupp i Tunisien skulle ansvara för att fortlöpande utbilda ledare och boende i flyktinglägret i solugnstekniken. Detta skulle undvika den beroendeställning som annars kan uppstå mellan biståndsgivare och tagare.

Hösten 2014 fick jag, tillsammans med en kollega, möjlighet att dokumentera byggandet av en vattentank som skulle försörja en skola i Tanzania med dricksvatten. Förutom den upplevelse som vistelsen i Tanzania innebar blev man också mer insatt i alla de projekt vår lokala partnerorganisation (MAVUNO) driver. Förhoppningsvis kan MAVUNOs stora satsning på att bygga en flickskola som är näst intill självförsörjande på mat, energi och vatten, vara ett bra exempel för andra organisationer att följa.

Jag jobbar nu som VA-ingenjör och hoppas fortsatt engagera mig i Ingenjörer utan gränsers projekt i världen.

rebecka.jenryd@gmail.com

0739769186

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
  • Albin Thureson
  • Alexandra Josefsson
  • Anders Ljungman
  • Aravind S Kumar
  • Axel Eriksson
  • Aynur Toygur
  • Björn Israelsson
  • Caroline Bastholm
  • Daniel Nilsson
  • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Career site by Teamtailor