Studentgruppen vid Luleå Tekniska Universitet

Studentgruppen i Luleå består av studenter och doktorander vid Luleå Tekniska Universitet. Studentgruppen är organiserad i tre grupper; projektgruppen, inspirationsgruppen och eventgruppen. Grupperna träffas ungefär en gång i veckan och att deltaga där är ett utmärkt sätt att komma i kontakt med organisationen och lära känna andra medlemmar. Gruppernas syfte är bland annat att genomföra inspirationslaborationer för gymnasieelever, lunchföreläsningar/workshops samt förvalta studentgruppens projekt. Vid intresse eller frågor rekommenderas att besöka något av mötena eller kontakta ledningsgruppen för studentgruppen i Luleå. Mejla gärna lulea@ingenjorerutangranser.se

Engagera dig i vår organisation eller i våra projekt

Connect with us to stay up to date on new openings.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
  • Albin Thureson
  • Alexandra Josefsson
  • Anders Ljungman
  • Aravind S Kumar
  • Axel Eriksson
  • Aynur Toygur
  • Björn Israelsson
  • Caroline Bastholm
  • Daniel Nilsson
  • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Career site by Teamtailor