Engineer to Engineer - Group

Engineer to Engineer - Group

* English will follow below *


Är du intresserad av Engineers Without Borders och vill engagera dig i något meningsfullt?

DÅ SKA DU SÖKA DIG TILL ENGINEER TO ENGINEER (E2E)

Engineers Without Borders lokalgrupp i Uppsala vänder sig till både studenter och yrkesverksamma, oavsett ämnesområde. Alla som vill vara med och bidra till en bättre värld är välkomna att engagera sig hos oss utan några krav på förkunskap. 
Gällande rollen

Ingenjörer utan gränsers integrationsprojekt Engineer to Engineer (E2E) Uppsala drivs av ~15 ideellt engagerade studenter, doktorander och yrkesverksamma. Tillsammans arbetar vi för att skapa en plattform där asylsökande och nyanlända kan möta redan etablerade ingenjörer och akademiker. De senaste årens arbete har skapat en långsiktig, högkvalitativ verksamhet med ett stort antal event svarande mot våra deltagares behov. Vi har bland annat anordnat workshops, inspirationsföreläsningar och arbetsmässor.

Nu söker vi nya engagerade till vår grupp! 

Vi letar efter dig som är driven, nyfiken på något nytt och gillar att arbeta i grupp. Det behövs inga förkunskapskrav för posten, däremot förväntas du medverka på helgruppsmötena som är 1,5 h två gånger i månaden. Vi ser även gärna att du har som avsikt att vara engagerad i minst en termin, så du hinner komma in i gruppen på ett bra sätt.

Engagemanget kommer ge dig möjlighet att träffa nya människor och utvecklas inom gruppen. Det finns stora möjligheter att påverka vårt arbete och själv lägga upp hur man vill jobba inom projektet.

Hoppas du vill bli en del av oss på E2E!

Sista dag för att ansöka är 14:e oktober. Som för alla volontärspositioner inom EWB så är även denna obetald.

Vi ser fram emot din ansökan!

För frågor gällande denna annons kontakta: projektledare.e2euppsala@ewb-swe.org
För information om övriga poster, se: volunteer.ewb-swe.org.


Are you interested in Engineers Without Borders and want to engage in something meaningful?

THEN YOU SHOULD APPLY FOR THE ENGINEER TO ENGINEER GROUP


Engineers Without Borders local group in Uppsala target both students and professionals, regardless of subject area. Everyone who wants to contribute to a better world is welcome to join us, without any requirements of prior experience.
Role description  

Engineers Without Borders Integration Project Engineer to Engineer (E2E) Uppsala is run by ~ 15 voluntarily engaged students, PhD students and professionals. Together we work to create a platform where asylum seekers and new arrivals can meet already established engineers and academics in Sweden. The work during the recent years has created a long-term, high-quality operation with a large number of events corresponding to the needs of our participants. For example, we have organized workshops, inspirational lectures and work fairs.

Now we are looking for new members to our group! 

We are looking for you who are driven and like to work together with people. No prior knowledge is required for this position, but you are expected to attend the group meetings, which are 1.5 hours twice a month. We also like to see that you intend to be involved in the project for at least one semester. This to ensure that you will have time to become part of the group.

The engagement will give you the opportunity to meet new people and develop within the group. There are great opportunities to influence our work and to choose how you want to work within the project. 

Hope you want to become part of us at the E2E-team! 

The last day to apply is 14:th of October. As with all volunteer positions within Engineers Without Borders Uppsala, this position is unpaid.

We are looking forward to your application!

For questions regarding this add contact: projektledare.e2euppsala@ewb-swe.org
For information about other posts, see: volunteer.ewb-swe.org.


The information collected when applying to this add will only be stored for the purposes of recruitment, accordingly to our personal data policy. To take part of our personal data policy, please visit our website https://www.ewb-swe.org/personaldata/.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
 • Albin Thureson
 • Alexandra Josefsson
 • Anders Ljungman
 • Aravind S Kumar
 • Axel Eriksson
 • Aynur Toygur
 • Björn Israelsson
 • Caroline Bastholm
 • Daniel Nilsson
 • Dejan Reluskovski
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor