Engineers Without Borders Sweden logotype

Gustav Isaksson

Project Member - WADIS – International Development Projects

Jag är projektsamordnare för Ingenjörer utan gränsers KTH-grupp vilket innebär att jag koordinerar och är ett stöd för projekt med KTH-anknytning. Jag är även projektmedlem i WADIS-projektet och engagerad i det mesta av Ingenjörer utan gränsers aktiviteter på KTH. Anledningen till att jag engagerat mig inom Ingenjörer utan gränser är i grund och botten att jag vill använda mina ingenjörskunskaper till något gott och aktivt arbeta för en hållbar utveckling både lokalt och globalt. Jag var med och startade upp KTH-gruppen för några år sedan och det är en glädje att se utvecklingen och det sätt som lärare, doktorander och studenter bidrar till verksamheten. Jag vill verkligen uppmuntra fler att engagera sig, inte minst studenter som kan bidra mer än vad de ofta tror. Jag har märkt att ett engagemang inom Ingenjörer utan gränser inte bara ger möjligheter till att bidra till en positiv samhällsutveckling men också utvecklar mig själv, både som ingenjör och på ett personligt plan. Mina kompetensområden är främst vatten och sanitet samt miljöteknik.

Some of my colleagues

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

@ewb-swe.org