Avdelning

Internal Organization

Connect

Ingenjörer utan gränsers arbete planeras och utförs av Ingenjörer utan gränsers ideellt arbetande medlemmar. Vi finns över hela Sverige med våra lokal- och studentgrupper i 8 olika städer och på 7 olika universitet. Lokalgrupperna består främst av yrkesverksamma och studentgrupperna består av studenter. I varje stad där det finns en lokal- eller studentgrupp finns en lokal ledningsgrupp med en lokal ordförande.

Nationellt koordineras föreningen av Ingenjörer utan gränsers styrgrupp som innehåller representanter från de lokala ledningsgrupperna, samt ansvariga inom de olika huvudaktiviteterna. Styrgruppen är förtroendevald av föreningen och har möte minst två gånger i månaden.

Studentgrupperna rekryterar regelbundet en gång per år, medan lokalgrupperna rekryterar vid behov. De roller som finns i de flesta ledningsgrupperna är ordförande, ekonomiansvarig, PR- och kommunikationsansvarig, finansieringsansvarig, projektsamordnare, inspirationsansvarig och ansvarig för Den Reflekterande Ingenjören.

Välkommen att kontakta oss!

Tillsammans förändrar vi

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt, i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Bli en av oss

 • Aktivera dig i volontärprojekt

  Engagera dig i något av våra volontärprojekt där vi bland annat jobbar med elektrifiering och rent vatten till skolor och sjukhus i Östafrika. Projekten är baserade på ingenjörskompetens för att främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan.

 • Var med och inspirera

  Inspirera unga att bli ingenjörer genom att vara med på läxhjälp, föreläsa om din roll som ingenjör eller bara träffa unga människor som undrar - vad gör en ingenjör?

 • Personlig utveckling

  Bli skicklig inom ledarskap och ansvarsfull teknik genom att vara med på de seminarier och aktiviteter som vi anordnar för att bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer. Kom dit som besökare eller var med och anordna!

 • Vänner för livet

  Genom att engagera dig kan du skapa ett stort nätverk och nya vänner. Vi är inte bara ingenjörer - alla behövs och alla är välkomna! Vi finns över hela Sverige med våra grupper i 8 olika städer och 7 olika universitet.

Already working at Engineers Without Borders Sweden?

Let’s recruit together and find your next colleague.

email
@ewb-swe.org
 • Anders Ljungman
 • Axel Eriksson
 • Aynur Toygur
 • Björn Israelsson
 • Caroline Bastholm
 • Daniel Nilsson
 • Dejan Reluskovski
 • Edwin Kwang
 • Emilia Helander
 • Emma Fägerlind
Teamtailor

Career site by Teamtailor